Historik

LGL Constructions - since 1967

LGL startade 1967 av Leif Löfstål och Ingvar Gunnarsson. Lokaler vid starten var en ladugård i Åtterås.
De första artiklarna som tillverkades var svets-och smidesartiklar. Senare övergick man till portar och byggnadselement mm. 1975 byggdes nya lokaler vid skruvgatan där företaget ligger än idag. 1987 blev Mats Holmqvist ny ägare. Utbyggnaden av nuvarande lokaler har skett etappvis och idag är ytan ca. 7000 m².  År 2008 bytte företaget namn från LGL Svets & Smide AB till LGL Construction AB.

Historien och fakta om LGL Construction 1967 -2017

 

LGL Construction Fabriken i Smålandsstenar, Sverige